Latvijas Kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvās veselības asociācijas kontakti

LKA Prezidente / valdes locekle
Dr. Aija Tula-Rijkure 

Mobilais telefons: (+371) 29 138 394
E-pasts: aija-tula@inbox.lv

LKA Viceprezidente / valdes locekle
Inese Kamergrauze

VCA "Pļavnieki" ginekoloģijas nodaļas vadītāja / valdes locekle
Inese Potapenkova

VCA "Jugla" ginekoloģe / valdes locekle
Renāte Sūnīte

Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente / valdes locekle
Līga Kozlovska

E-pasts: liga_kozlovska@inbox.lv

Atbildīgā sekretāre / valdes locekle
Gunita Čerezova 

Sekretāre - protokoliste
Viktorija Kovaļevska

Dr. Margarita Puķīte

E-pasts: m_pukite@inbox.lv

Dr. Nikolajs Ščerbakovs

E-pasts: doc.nik@inbox.lv